En önemli sermayesi insan kaynağı olan HOSTA, stratejik düşünebilen, hızlı, atak ve sorumlu çalışma arkadaşları ile bu grubu sürekli büyütmeyi hedeflemektedir.

Hosta, Çalışanları İçin;

 • Hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak
 • Ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli işyeri durumunu sağlamak
 • Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmak ve işletmek
 • Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek
 • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak üzere hareket eder

Eğitim

HOSTA’nın eğitim hedefi, çalışanlarına belirli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve bunları kendi yaşamlarında da uygulayabilecek donanıma sahip olmalarına destek sağlamaktır.

Performans Gelişimi

HOSTA’nın İnsan Kaynakları uygulamasının temelinde, çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimine katkıda bulunmak yatar. Çalışanlarının yetkinlikleri ve mesleki becerileri Performans Değerlendirme Sistemi çerçevesinde objektif olarak değerlendirmekte ve gelişmeye açık yönleri eğitimlerle desteklenmektedir.

İşe Alım

HOSTA grubu personel seçimlerinde işe alım:

HOSTA, adaylarının pozisyonunun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, takım çalışmasına yatkın, değişime ve gelişime açık olmalarına önem verir.

HOSTA’nın iş ilanları www.kariyer.net sitesinden duyurulmaktadır.

Cv bırakmak için: insankaynaklari@hosta.com.tr

İŞ BAŞVURU FORMU

  Kişisel Bilgiler


  Eğitim


  İş Tecrübesi