EN

Franchise

Hosta Tanıtımı

Değerli İş Ortağımız,
1981 yılından bu yana gıda sektöründe birçok ilke imza atarak ilerleyen HOSTA, başta Ankara olmak üzere Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ Çorlu illerinde yer almaktadır. HOSTA, yıllardır oluşan bu değer birikimini franchising sistemi ile girişimcilerin hizmetine sunmaktadır. HOSTA Franchising Sistemine dâhil olmak; kültürel değerlerimize sahip çıkmak, geniş bir müşteri kitlesine sahip bir markanın adını taşımak, kolay işletilen bir işletme ve kârlı yürüyen bir iş sahibi olmak demektir. Sahip olduğunuz bu imkânlarla beraber HOSTA Franchise Sisteminin desteğini her zaman yanınızda hissedecek, HOSTA ekibinin ve adının gücünü kullanacak, HOSTA ailesinin tüm imkânlarından yararlanacaksınız. HOSTA ile kârlı, iyi ve doğru bir franchise sistemi içerisinde; üretimi, riski ve kazancı adil şekilde paylaşabilmek için sizleri aramıza bekliyoruz.

 

Franchising Hakkında Genel Bilgiler

Franchise, sözleşmeye dayalı, direkt bütünleşmiş bir pazarlama sistemidir. Daha geniş anlamıyla franchise: Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre, şart ve sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak sureti ile imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkisinin bütünüdür. Franchise, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen sözleşmesel bir ilişkidir.

 

Franchise veren taraf (franchisor); ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya sahip ve bunların satış dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır. Franchisor, kendisi ve bireysel franchise alanlardan (franchiseelerinden) oluşan franchising sisteminin kurucusu ve uzun vadeli koruyucusudur. Franchise doğrudan veya dolaylı bir malı bedel karşılığında Franchisor’un ticari adını ve/veya hizmet markasını, know-how’ını, iş görme teknik ve yöntemlerini, sistemini ve diğer sınai ve/veya fikri mülkiye haklarını kullanma hak ve zorunluluğunu, taraflar arasında bu amaçla yapılan yazılı Franchise Anlaşması süresi ve kapsamı içinde devamlı olarak alacağı ticari ve teknik destek ile üstlenmektedir.

 

Franchise Sisteminin Franchise Alan (Franchisee) Açısından Yararları Nelerdir?

Franchise, küçük girişimciler için riski minimuma indiren, iddialı girişimciler için de kazancı körükleyen bol avantajlı bir sistemdir. İstatistiklere göre kendi olanaklarıyla işini sürdürmeye çalışan bir işletmecinin ilk 5 yıldaki başarı oranı %35 düzeylerinde iken, franchise sistemi içerisinde yer alan bir işletmenin aynı dönem içinde başarılı olma ihtimali %95’tir.

 

Franchisee Açısından Franchise Sisteminin Yararları

 • Piyasada tanınmış ve yerleşmiş bir firmanın ismi ile işe başlamak
 • Daha önce denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka ile birlikte, işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak
 • Tanınmış markaların sağladığı sürekli müşteri ve iş yapma imkânını kazanmak
 • Nitelikli personel bulma, işe alma ve yetiştirme konularında franchisor işletmenin tekniklerinden yararlanmak
 • Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlamak 
 • Girişimciye, kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmak 
 • İşletmenin kuruluş aşamasında ve kuruluş yerinin seçiminde bilimsel teknikleri kullanmak 
 • Düşük maliyetli ve gerçekçi bir yatırım yapmak 
 • Ucuz satın almayı gerçekleştirmek 
 • Gelişen teknolojik transferlerden faydalanmak

Hosta'nın Franchise Hedefleri

 • En büyük hedefimiz, döner ve et ürünleri denildiğinde akla ilk gelen ve tercih edilen bir firma olmayı devam ettirmek
 • HOSTA olarak sektörde liderliğe devam etmek 
 • Sektör standartlarını daha da yukarıya çekmek 
 • Kurumsallaşmamızı tamamlamak ve hizmet verilen merkez sayısını değişik illerde ve ülkelerde çoğaltmak 
 • Hizmet kalitemizi, müşteri ilişkileri yönetimimizi ve iş yapma yöntemlerimizi geliştirerek sektördeki öncü konumumuzu pekiştirmek 
 • Sektörümüzde iş yapış biçimlerini değiştirmek daha çağdaş bir noktaya gelmek 
 • Yeni kalite ve standartlar oluşturmak ve geliştirmek 
 • Franchise örgütlemesinin sağladığı pazar imkânlarından yararlanmak 
 • HOSTA lezzetini franchiseeler aracılığı ile seçkin müşterilere sunmak 
 • Geleceğe yatırım yapmak ve geniş bir faaliyet alanına sahip olmak 
 • İnsan, gurur, performans ilkelerine uygun çalışma şansını yakalamak

Hosta Franchise'ı Olmanın Faydaları

 • HOSTA markası ile birlikte ulusal ve uluslararası standartlara ve kaliteye sahip olmak
 • HOSTA’nın sahip olduğu sürekli müşteri kitlesinden yararlanmak 
 • Kaliteli hammaddeyi daha ucuza temin etmek
 • Girişimcinin yalnızlığını ortadan kaldırarak kendi işini kurmanın getirdiği riskleri azaltmak 
 • HOSTA’nın sürekli olarak yaptığı pazar, ürün, kalite araştırma ve geliştirme çalışmalarından yararlanmak 
 • Kaliteli personel bulma, işe alma ve eğitim konularında HOSTA’ya ait tekniklerden yararlanmak 
 • HOSTA’nın bünyesinde barındırdığı mali ve hukuk danışmanlarından yararlanmak 
 • HOSTA’nın yaptığı bölge koruması ile faaliyet gösterilen bölgede tek olmak

Franchise'a Verilecek Destekler

 • Yer seçiminde danışmanlık
 • Teknik ve mimari dizaynlar 
 • Proje 
 • Fizibilite çalışmaları 
 • Bütçe ve ödeme takvimlerinde asistan sağlama 
 • Pazarlama, satın alma, depolama ve sevkiyat gibi çalışmalarda profesyonel personel desteği 
 • Eğitim ve personel tedariki 
 • Yatırım aşamasında gerçekçi zaman ve maliyet tahminleri 
 • Girişimciye sistem kurma hakkı ve know-how verilmesi 
 • Ortak reklam 
 • Bölge koruması 
 • Mal temini 
 • El kitabı 
 • Muhasebe ve hukuk danışmanlarından yararlanma 
 • Eğitim

Franchise Alacak Girişimcilerde Aranan Özellikler

 • HOSTA markasını en iyi şekilde temsil edebilmesi
 • Girişimci bir ruha sahip olması 
 • HOSTA tarafından belirlenen uygun büyüklükte mağazalarda yatırım yapılması 
 • Mağazaların HOSTA genel standartlarına uygun dekore edilmesi
 • İş hayatında başarılı bir deneyime sahip, güvenilir, dinamik, kurumsal değerlere saygılı bir girişimci olması 
 • Franchise başvurusunda bulunan girişimcinin yatırım yapacağı bölge ile ilgili detaylı (demografik, sosyo-ekonomik, sektörel rekabet şartları, bölgenin ticari gelişimi ve potansiyeli) bilgilere sahip olması 
 • Maddi yeterliliğe sahip olması 
 • Öğrenim düzeyinin yeterli olması 
 • İstekli olması 
 • Ticari ahlaka sahip olması 
 • Başarma hırsına sahip olması 
 • Yeniliklere açık olması 
 • İnsan yönetiminde ve ilişkilerinde başarılı olması
Tercihen;
 • Gıda sektöründe tecrübeli olması
 • İşinin başında durabilecek olması

+